Steun ons

‘t Spiegeltje vzw wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn , Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap. Deze subsidies volstaan om onze personeelskosten en de dagdagelijkse kosten van onze kinderen en jongeren te dragen.

Voor vele extra kosten zoals vakantiekampen , hobbys ,  sportclubs  ,jeugdbeweging ,… gaan wij jaarlijks op zoek naar extra middelen om onze kinderen en jongeren ook dit te kunnen aanbieden.

Ook voor de realisatie van ons pas gerealiseerde verbouwing en uitrusting van onze leefgroepen konden wij rekenen op extra financiële steun .  Kindergeluk vzw , Rotary Club Asse , Lions Club Asse , Kiwanis Londerzeel Zonta Club Asse  en Inner Wheel Club Waasland mogen wij  reeds jaren onze vaste partner rekenen die onze werking op vele wijzen hebben ondersteunen.

Aanvullende acties georganiseerd door scholen , jeugdbewegingen , wijkcomités , verenigingen uit de nabije buurt ondersteunen eveneens   ‘t Spiegeltje vzw.

Naast deze steun van onze partners genieten wij jaarlijks van individuele giften .  Voor deze giften vanaf 40 euro bezorgen wij onze schenkers een  fiscaal  attest.  Ook U kan ons op deze wijze steunen via een gift op rekeningnummer  BE56 8333 3849 3688   of via domiciliëring op rekeningnummer BE95 0689 0999 8958  .

Individuele steun kan ook via het systeem van duo-legaat.

Voor het jaar 2017  werd het volgende dankzij mogelijk gemaakt :

-Vakantiekampen bij Sporta  en speeltoestel in onze tuin dankzij Kindergeluk vzw

-Eigen weekje vakantie voor onze twee leefgroepen dankzij Zonta-Aalst

-Uitbouw kindvriendelijke leefruimtes dankzij Inner Wheel Club Waasland

-Extra activiteiten voor onze kinderen dankzij  ‘De Warmste Week’

Aan allen die ons tot op vandaag steunen een welgemeende dank !