Leefgroepen

Residentiële werking

 

De residentiële werking van ‘t Spiegeltje vzw bestaat uit 2 leefgroepen , Schobbejak en Schavuit.

De huiselijke sfeer in beide leefgroepen wordt onder andere gecreëerd door het feit dat elke leefgroep bestaat uit 2 aparte leefruimtes en keukens.  Hierdoor verloopt het leefgroepwerk in sub-groepjes van een zestal kinderen/jongeren. 

De begeleiding van de bij ons verblijvende kinderen en jongeren richt zich op volgende domeinen : 

  • lichamelijke ontwikkeling :  alle kinderen worden medisch opgevolgd door onze externe huisarts en tandarts.  Daarnaast wordt indien nodig ook meer gespecialiseerde hulpverlening georganiseerd  : logopedie , kinesitherapie ,…   
  • cognitieve ontwikkeling :  het individuele schooltraject wordt vanuit ‘t Spiegeltje georganiseerd en opgevolgd .  Dagelijks wordt binnen de leefgroepwerking schoolbegeleiding voorzien.
  • emotionele ontwikkeling :  het psychisch welbevinden van onze kinderen en jongeren vormt een volgende peiler in ons hulpverleningsaanbod.  Naast de individuele begeleid(st)er die elk kind wordt toegewezen bestaat de mogelijkheid tot individuele therapie.  Hiervoor werken wij samen met externe partners kinderpsychiatrie , psychologen en therapeuten.
  • sociale ontwikkeling :  het samen leven in groep , het contact met het begeleidende team en de uitbouw van een sociaal leven buiten onze voorziening zijn hierin belangrijk.   

Bij het gehele ontwerp en de uitvoering van het hulpverleningsaanbod voor de bij ons verblijvende kinderen en jongeren vinden wij het betrekken en samenwerken met de ouders/opvoedingsverantwoordelijken essentieel.