‘t Spiegeltje

VZW ’t Spiegeltje is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg , erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij zijn voornamelijk actief in de regio Brussel/Halle-Vilvoorde.

Wij hebben  een hulpverleningsaanbod voor 25 kinderen,  jongeren en hun gezin. Wij bieden deze doelgroep een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod bestaande uit  residentiële begeleiding (+ en – 12 jarigen), contextbegeleiding  en contextbegeleiding gericht op autonoom wonen.

Voor de kinderen bestaat ons hulpverleningsaanbod uit residentiële opvang en begeleiding:

  • met een huiselijk leefklimaat,
  • met een gestructureerde leefgroepwerking,
  • en met veel aandacht voor individuele noden en verwachtingen.

Voor de gezinnen bieden wij een gezinsbegeleiding op maat :

  • met regelmatige gezinsgesprekken,
  • met inspraak- en participatiemogelijkheden,
  • en met deelname aan allerhande activiteiten.

Kinderen/jongeren kunnen ook gedeeltelijk of volledig thuis begeleid worden.